2. adventní setkání 2022

04.12.2022
2. Adventní neděle na náměstí v Pyšelích, kterou jsme jako KRPŠ měli tu čest pořádat, se moc vydařila.
Vystoupil dětský dramaticky kroužek, bylo připraveno občerstvení, lidé si mohli zakoupit drobné vánoční dárečky a děti dostaly dáreček od Mikuláše.

Děkujeme všem těm, kteří nám pomáhali i všem, kteří finančně přispěli na činnost KRPŠ.

DĚKUJEME ZA POMOC PŘI ORGANIZACI ADVENTNÍHO SETKÁNÍ NA NÁMĚSTÍ V PYŠELÍCH 

organizace a příprava: 

Miroslava Kocourková, Andrea Čiperová, Helena Vašourková, Michaela Procházková, Renata Nováková, Martina Vlčková, Klára Gbelcová, Erika Oberfalcerová, Miroslav Vašák, Pavel Kocourek, Petr Gbelc, Ladislav Hruška, Martin Lazák, Hasičský sbor Pyšely 

vystoupení

Dramatický kroužek při ZŠ Pyšely pod vedením Kristýny Valterové

pečení perníčků: 

Helena Svobodová, Renata Nováková, Martina Vlčková, Jan Tupý, Erika Oberfalcerová 

Mikulášská: 

Daniel Oberfalcer, Veronika Tesařová, Vítek Tomeš, Jana Tulachová, pan farář Kryštof

Mikulášské dárky pro děti: Město Pyšely 

výroba vánočních dárků: 

Barbora Hrušková, Mgr. Jitka Bartošová děti ze ZŠ Pyšely 

Obsluha na stánku s občerstvením: 

Monika Kulhavá, Katka Kulhavá, Martina Svobodová