Cíle KRPŠ

KRPŠ - Klub rodičů a přátel školy při ZŠ Pyšely, o.s., je nezisková organizace, kterou založili rodiče žáků naší školy v roce 2011. Cílem klubu je rozvoj spolupráce a komunikace mezi rodiči žáků, učiteli a vedením školy, příp. se zřizovatelem školy. Dále spolupracujeme na zlepšení vybavenosti školy a školního prostředí a podporujeme mimoškolní aktivity dětí (zájmové kroužky,  kulturní a sportovní akce, apod.).


Naše činnost:

- pořádáme kulturní, sportovní a vzdělávací akce pro děti;
- podporujeme společné akce děti-rodiče-učitelé;
- vyhledáváme možnosti finanční a materiální podpory a pomoci pro své akce i pro školu;
- nabízíme organizační a administrativní pomoc vedení školy při konkrétních akcích;

- aktivně spolupracujeme s vedením školy i města

Podpořit naše aktivity můžete:

- formou členství
- finančním příspěvkem
- materiální podporou
- spoluprací při akcích
- samozřejmě morální podporou

Vítáme Vaše nápady a náměty pro aktivity stejně jako informace o možných zdrojích financování.

Ozvěte se nám

Vítáme Vaše nápady a náměty pro aktivity stejně jako informace o možných zdrojích financování.

Podpořit nás můžete členstvím v KRPŠ, finančně nebo materiálně jako sponzor nebo spoluprací na konkrétních akcích.